Constatarea decesului fraților Boglea Ana și Lazăr (formular tipărit)

SJAN Alba, Fond Prefectura jud. Alba. Sedria orfanală, dos. 1/1881-1901.f. 10 r și urm.

Constatarea decesului

pentru uzul autorității tutelare

1. Numele și prenumele decedatului: Boglea Ana, Boglea Lazăr – frați

2. Statutul social: econom

3. Starea civilă (necăsătorit, căsătorit, văduv): necăsătorită

                                                                        minor

4. Vârsta și religia: 15 ani, ortodoxă

                        12 ani, ortodoxă

5. Locul nașterii: Abrud-sat

Domiciliul stabil: Cărpiniș

Comuna: Cărpiniș

6. Data și locul decesului: iulie 1890, Cărpiniș

                                                11 sept. 1890, Cărpiniș

7. Numele și domiciliul partenerului marital rămas în urmă: –

8. Numele și prenumele, statutul social, vârsta și domiciliul copiilor majori lăsați în urmă sau a altor moștenitori legitimi majori: I. văduva lui Boglea Nicolae, născuta Boia Lina, în calitate de mamă a decedatului, domiciliată în Cărpiniș

9. Numele și prenumele și domiciliul copiilor minori sau aflați sub curatelă sau a altor asemenea moștenitori legitimi și dacă au reprezentanți legali: II. Boglea George ca frate al decedaților, având ca reprezentant legal pe mama sa Lina, domiciliați în Cărpiniș

10. Există rod al pântecului? –

11. Dacă există testament, contract de moștenire, donare sau de căsătorie și unde se găsesc acestea? –

12. În cazul unui testament oral, numele martorilor, statutul și domiciliul lor: –

13. Era decedatul tutore sau curator? –

14. Avea decedatul în gestiune bani publici, se afla în relații cu vreo casierie publică sau dacă a primit salariu din vreun fond aflat sub administrare publică? – 

15. Există printre bunurile lăsate moștenire conturi străine, distincții ce trebuie înapoiate și alte obiecte ce necesită să fie declarate? – 

16. A avut decedatul asigurare de viață? La care companie de asigurări? În ce valoare? În favoarea cui? Unde se găsesc chitanțele? –

17. Există avere, unde se găsește și din ce se compune, cine o gestionează și ce măsuri au fost luate pentru asigurarea ei, conf. cerințelor par. 226 din legea XX/1877? Care este valoarea aproximativă a întregii moșteniri?: Există avere, compusă din bunuri imobile în valoare de cca 200 frt. Această avere este consemnată în cartea funciară din Abrud-sat la nr. [nu s-a completat]

18. Numele și prenumele, statutul, domiciliul eventualilor moștenitori desemnați prin testament, a executorilor testamentari, a tutorilor sau curatorilor desemnați prin testament? –

19. Este tatăl împiedicat în exercitarea autorității paterne? §23 din legea XX/1877 –

20. În lipsa tatălui sau dacă nu a fost desemnat prin testament un tutore sau un curator, mama ca tutore natural și legitim dorește să gestioneze averea minorului? (§. 23 din legea XX/1877)? Dorește să o gestioneze.

21. În absența părinților sau a unui tutore sau curator desemnat prin testament, numele și prenumele, statutul și domiciliul celui care potrivit §39 din legea XX/1877 primește misiunea de tutore legal. –

22. În absența părinților și a bunicilor, lista acelor rude care potrivit §142 din legea XX/1877 sunt meniți a gestiona afacerile minorului. – 

23. Pe cine recomandă rudele ca tutor al minorilor sau ca și curator pentru cei aflați sub curatelă? Eventual pe cine recomandă ca și curator pt fătul din pântece sau pentru moștenitorii aflați în străinătate. – 

24. Pe cine recomandă minorii de peste 14 ani ca tutore sau curator? – 

25. Pe cine recomandă preotul, tutorele comunal și notarul comunal ca tutore sau curator? Pe mamă, Lina Boglea

26. Tutorele sau curatorul propus acceptă tutela sau curatela? Acceptă.

Cărpiniș, 30 oct. 1890.

Văduva lui Boglea Nicolae, născ. Boia Lina [în locul ei semnează tutorele cercual Drumar Sandor].

[pecetea notarului cercual din Abrud-sat]Drumar Sandor, tutore cercual

Constatarea decesului – Boglea Ana and Lazar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *