SJAN Alba, Prefectura jud. Alba. Sedria orfanală, dos. 1/1881-1901, f. 23r-23v

Onorată Sedrie Comitatensă!

Din moștenirea lăsată de Boglea Sofia din Abrud-sat, deși prin hotărâre judecătorească o treime a fost transcrisă pe numele minorilor Boglea Ana, George și Lazăr, toată averea mobilă și imobilă este deținută și utilizată exclusiv de Boglea George, pe care l-am somat în mai multe rânduri să predea partea ce li se cuvine minorilor spre gestionare mamei acestora, Boglea Lina, în zadar însă, întrucât Boglea George a ignorat aceste multiple somații și interpelări și se folosește în continuare cu forța de avere, astfel încât minorii, împreună cu mama lor, au fost nevoiți să se mute în comuna Cărpiniș, unde mama, Boglea Lina, deține puțină avere moștenită de la părinți; ca urmare, s-au inițiat măsurile în vederea intrării în posesie asupra bunului imobil, precum și a parcelării acestuia.

În legătură cu bunurile mobile, am onoarea să rog, cu umil respect, onorata sedrie orfanală comitatensă să îmi trimită cât mai repede, mie, subscrisului, o copie după inventarul moștenirii lăsate de Boglea Sofia a Naniții.

Abrud-sat, 24 mai 1887

Drumar Sandor,

tutore comunal (public)

Request by communal guardian for extract of inventory