Proces verbal după discutarea cazului de succesiune

Sedria orfanală, dos. 1/1881-1901, Fondul Prefecturii județului Alba

S-a întocmit de notarul regal din Abrud, Cirlea Mihai, în urma solicitării primite de la Sedria orfanală centrală a comitatului Alba de Jos, la data de 17 noiembrie 1892, la Cărpiniș, în cazul de succesiune după locuitorii din Cărpiniș, Boglea Ana, decedată în Cărpiniș, fără lăsarea unui testament, în luna iulie a anului 1890 și Boglea Lazăr, decedat tot acolo la data de 11 sept. 1890.

Prezenți: subscrișii.

S-a dat citire constatării de deces, aceasta a fost acceptată și pe baza ei s-a stabilit că moștenitorii sunt: 

1. văduva lui Boglea Nicolae, născ. Boia Lina, mama decedaților, potrivit dreptului de moștenire pe linie directă ascendentă

2. Boglea George, minor, fratele decedaților, pe baza dreptului de moștenire pe linie directă laterală, ambii locuitori în Cărpiniș.

Se dă citire inventarului și se acceptă parțial, iar potrivit cărții funciare compoziția averii lăsate moștenire constă în următoarele:

a) partea activă

1. pământurile aflate în cartea funciară cu nr. 655 2. sub numerele … în totalitate – 200 frt.

b) partea pasivă

Potrivit punctelor 7-10 din inventar – 55 frt. 64 cr.

Rămâne în total moștenire brută – 144 frt. 64 cr.

Văduva lui Boglea Nicolae, născută Boia Lina, atât în nume propriu, cât și în numele copilului ei minor, Boglea George, se declară, pe baza legii, moștenitoare legitimă și solicită să li se acorde prin decizie judecătorească averea lăsată moștenire, pe baza dreptului de moștenire pe linie ascendentă și laterală, în proporție egală între ei doi, să fie trecută pe numele lor în cartea funciară.

Prin aceasta, după ce s-a dat citire procesului verbal, a fost explicat în limba maternă, româna, și acceptat, actul a fost încheiat și semnat, cu stabilirea onorariilor mele astfel: onorariul cazului 2 frt, onorariul pt scris 36 cr., copia procesului verbal, legalizarea acestuia precum și a copiei după inventar 2 frt 50 cr., în total 4 frt 86 cr.

[În locul văduvei Lina Boglea semnează notarul.]

Proces verbal după discutarea cazului de succesiune din cadrul Sedriei orfanale din comitatul Alba, dos. 1/1881-1901